(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00
Συμβουλευτική Εταιρεία

Σχετικά με εμάς

Ποιοι είμαστε

Η Finance Solution αποτελεί εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με υψηλή δέσμευση στους πελάτες της.

Υποστηρίξη

Η Finance Solution υποστηρίζει τους πελάτες σε διάφορους τομείς της Βιομηχανίας και των Υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις της δραστηριότητάς τους, τη μετατροπή της επιχείρησης, τον εξορθολογισμό του κόστους, τη μόχλευση της τεχνολογίας με στόχο την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος, την ανάλυση των διαδικασιών και την αναθεώρηση των σύνθετων δεδομένων, την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών αλλαγών (φορολογικών κλπ), ώστε η εταιρεία να ανακάμψει ή να τονωθεί η ανάπτυξή της.

Τεχνογνωσία

Έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε τις άμεσες προκλήσεις και ευκαιρίες που συναντά ο οργανισμός σας κάθε μέρα. Οι συνεργάτες μας έχουν την απαράμιλλη ικανότητά να συνεργαστούν μαζί σας, ανεξάρτητα από την κατάσταση που αντιμετωπίζετε ή τις απαιτήσεις που έχετε. Επειδή η βαθιά διαμορφωμένη πείρα μας προέρχεται από μια μοναδική κατανόηση και από πραγματική hands-on εμπειρία σε διάφορες επιχειρήσεις ,οι λύσεις που προτείνουμε, δημιουργούν σημαντικά αποτελέσματα.

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν εργαστεί σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ως CEOs, CFOs, και Διευθυντές σε υψηλό επίπεδο ιεραρχίας.

Εξυπηρέτηση

Είμαστε αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από σχέσεις που βασίζονται στην ακεραιότητα, την φροντίδα και τον σεβασμό, παραδίδοντας τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα.
Σε αυτό το στάδιο το έργο έχει τελειώσει και η επιτυχία αξιολογείται!!

Επαγγελματισμός

Οι άνθρωποί μας δεν έχουν μόνο το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πολυεπίπεδη εμπειρία στις περισσότερες από τις βασικές βιομηχανίες στην παραγωγή/ εμπορία και τις υπηρεσίες σε μικρές/ μεσαίες και μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και σε πολυεθνικό περιβάλλον.
Δίνουμε έμφαση στις μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας!
Πρώτος στόχος μας είναι να κατανοήσουμε την δομή της εταιρείας σας.
Πεποίθησή μας είναι ότι μόνο όταν έχουμε τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις.
Πιστεύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις και υποστηρίζουμε το «όραμα» της εταιρείας σας, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου μας.

We are true to ourselves, and commit to always perform at our best.

Μοντέλο συνεργασίας

Μέσα από μια πρώτη συνάντηση με τον πελάτη μαθαίνουμε για την ιστορία και τα τρέχοντα ζητήματα της εταιρείας του και συμφωνούμε σε μια γενική προσέγγιση για το σκοπό της συνεργασίας . Μετά την πρώτη επαφή προχωράμε σε προκαταρκτική έρευνα οικονομικών στοιχείων με τη σύμπραξη της οργάνωσης της επιχείρησης.
Μετά από αυτή τη φάση υποβάλουμε την πρόταση του έργου μας, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησής μας για «το πεδίο εφαρμογής» που απαιτείται, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τους όρους για συζήτηση και συμφωνία / αποδοχή.
Μόλις η πρόταση γίνει αποδεκτή, ξεκινάμε τη διαδικασία έρευνας και ανάλυσης, με σκοπό να παραχθεί μια περιεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις μας. Η συμβουλή μας είναι τόσο καλή όσο η συμμετοχή των πελατών μας. Οι πελάτες μας παίζουν έναν πολύ ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των δυο οργανισμών.
Η παρουσίαση / παράδοση των αποτελεσμάτων του έργου γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ο πελάτης προτιμά.