(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ & ΕΣΠΑ

Η Finance Solution για θέματα επενδύσεων, επιχορηγήσεων, αναπτυξιακού νόμου και ΕΣΠΑ συνεργάζεται με τους κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, ιδιαιτέρως σε projects που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης, αναλαμβάνει την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης μέσω καινοτομικών cloud εφαρμογών.

Όραμά της είναι, να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης και ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης.(ISO κ.λ.π)

Δέσμευση της, η προσήλωση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, καθώς και η υποστήριξη τους κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Η επιτυχία της βασίζεται στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών της καθώς και στη ενσωμάτωση καινοτομιών στις υπηρεσίες της.

Βασική παράμετρος άλλωστε χρηματοδότησης από Επενδυτές, αποτελεί η Επιδότηση που προέρχεται από την ένταξη του project σε Αναπτυξιακό νόμο.