(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η Finance Solution παρακολουθεί όλες τις Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για μικρές και μεσαίες συγκεκριμένες δράσεις προγραμμάτων ανάπτυξης, ενίσχυσης εξαγωγών (εξωστρέφεια) με επιδοτούμενα επιτόκια ή ειδικούς ευνοϊκούς όρους.

Αναλαμβάνουμε τον σχηματισμό της μελέτης και του φακέλου, ώστε να καταδειχθεί η επιχειρηματική και αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και η συμβατότητα με τους όρους που έχουν τεθεί.

Επίσης, αποδεικνύεται η ορθότητα του Business Plan και η ικανότητα του Management στην διοίκηση και εκτέλεση.

Η κύρια εξειδίκευση όμως, αφορά την χρηματοδότηση μεγάλων έργων Ενέργειας, Τουρισμού, Real Estate, Βιομηχανίας, Κατασκευών και Retail.

Εκτός των Συστημικών Τραπεζών, συνεργαζόμαστε κυρίως με συνεταιριστικές Τράπεζες και Ιδιωτικές, όπως π.χ. την Aegean Baltic Bank.