(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός,  είναι ο βασικός καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών που όχι μόνο προσφέρουν ένα μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης, αλλά  είναι συγχρόνως ο μόνος τρόπος βελτίωσης των αποτελεσμάτων που περιγράφει. Βασίζεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης και την στρατηγική της εταιρείας.

Η χρησιμότητα σύνταξης Προϋπολογισμού έχει ορισμένη σημασία, αλλά βοηθά ελάχιστα εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης του προκαθορισμένου στόχου.

Ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος είναι μέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, αμέσως μόλις εντοπιστούν αποκλίσεις  που μας πείθουν ότι οδηγούμαστε εκτός στόχων.

Το Budget είναι ο βασικός άξονας για την διαμόρφωση του CashFlow Forecast, από το οποίο θα προέλθει η αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Για τον παραπάνω σχεδιασμό, απαιτείται η αναλυτική παρουσίαση των δαπανών, όπως εμφανίζονται στην παρούσα χρονική στιγμή και στο μέλλον.

Η Finance Solution, σε συνεργασία με την Critical Solution και την Rapid, σχεδιάζει και παράγει την ποιοτικότερη μελέτη χρηματοδότησης.