(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με στόχο την διερεύνηση των δυνατοτήτων της υπό εξέταση επιχείρησης, απαραίτητη είναι η εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει και η χώρα μας.

Εξετάζουμε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της τελευταίας τουλάχιστον τριετίας, τα οποία διορθώνουμε, ακολουθώντας τα ΕΛΠ ή ΔΛΠ, ανάλογα με την περίπτωση.

Ακολουθεί η περιγραφή της παρούσας κατάστασης, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, και προτείνονται ρυθμίσεις, σύμφωνα με όσα ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ελέγχεται η στρατηγική της επιχείρησης, το Όραμα και το Πλαίσιο Ανάπτυξης, για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση και προϋπολογιστικός σχεδιασμός.