(+30) 210 975 8751 - 94
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Λεωφ. Βουλιαγμένης 579 & Κύπρου 2
Αργυρούπολη 16451
Δευτέρα–Παρασκευή 9:00 – 17:00
Σάββατο 9:00 – 14:00

Έχουμε υψηλά πρότυπα σε ό, τι κάνουμε.

Οι άνθρωποι μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας, αντιμετωπίζοντας τα πιο πιεστικά επιχειρηματικά προβλήματα. Η Finance Solution είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλών πλήρους εξυπηρέτησης, επιλύοντας  προβλήματα  πελατών με έναν ευέλικτο τρόπο, ο οποίος μειώνει την πολυπλοκότητα και οδηγεί σε πρώιμες επιτυχίες. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να εστιάζουν στο μέλλον τους γνωρίζοντας ότι το παρόν τους είναι ασφαλές.

Διάθρωση Κεφαλάιου - Αναδιάρθρωση

Η Finance Solution έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και διάρθρωση κεφαλαίου των επιχειρήσεων, σε συγχωνεύσεις και ...

Learn More
Ανεύρεση - Χρηματοδότιση Επιχειρήσεων

Με στόχο την διερεύνηση των δυνατοτήτων της υπό εξέταση επιχείρησης, απαραίτητη είναι η εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας...

Learn More
Προυπολογισμός - Σχεδιασμός

Ο Προϋπολογισμός,  είναι ο βασικός καθορισμός στόχων και αντικειμενικών σκοπών που όχι μόνο προσφέρουν ένα μέσο μέτρη...

Learn More
Χρηματοδότηση

Η Finance Solution παρακολουθεί όλες τις Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για μικρές και μεσαίες συγκεκριμένες δράσεις προγ...

Learn More
Αναπτυξιακοί Νόμοι & ΕΣΠΑ

Η Finance Solution για θέματα επενδύσεων, επιχορηγήσεων, αναπτυξιακού νόμου και ΕΣΠΑ συνεργάζεται με τους κορυφαίους ...

Learn More
Στρατηγικοί Επενδυτές

Η Finance Solution συνεργάζεται με μεγάλους επενδυτικούς οργανισμούς, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματο...

Learn More